Ashleigh Gibbs , Reptile (Pro Photo of the Year)

Taken at Taronga Zoo Sydney